Blížící se*

28.dubna 2016 Soutěž o cenu děkana 2016 proběhne vyhlášení výsledků proběhne na Pedagogické fakultě UK (místnost bude upřesněna) Ekologicky zaměřené projekty, bakalářské či diplomové práce můžete přihlašovat do 17.4. 2016 zde

28. dubna 2016 proběhne od 17:00 ve velkém sálu přednáška na téma: Co víme o Husovi událost pořádá Katedra dějin didaktiky a dějepisu ve spolupráci se studentským spolkem Agora přednášejícím je  prof. Petr Čornej.

28. dubna 2016 pořádá Studentská oborová rada výchovy ke zdraví Jarní večírek od 18:00 ve Velkém sálu. Večírek  je spojený s bohatým programem, občerstvením a následnou after-party v baru Rodeo.

*Události jsou průběžně doplňovány

Proběhlé

26. února 2016 byla uveřejněna novinka ohledně vydání sborníku z mezinárodní (studentské) konference Projektové vyučování v přírodovědných předmětech, ta proběhla již v říjnu 2015 pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. Pořadatelem je katedra chemie a didaktiky chemie. Publikaci naleznete zde
2. března 2016 Studentský spolek Agora z.s. uspořádál debatu na téma Šikana jako fenomén, na kterou volně navázalo promítání Filmového klubu Agora: Zkažená mládež

3. března 2016 proběhla další z cyklu přednášek Univerzity prvního věku / Labyrintu vědění s názvem: Po stopách golema. Téma se vztahovalo k předmětům český jazyk a literatura a částečně dějepis a pojednávalo nejen o legendární postavě, ale i o pražském ghettu. Přednášejícím byla Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.

5. března 2016 se konal první z kurzu první pomoci pořádané Pedagogickým spolkem Emil. Kurz byl akreditovaný MŠMT a obsahoval teorii a praxi první pomoci, základy ošetřování nemocných, základy hygieny, práva a povinnosti zdravotníka na zotavovacích akcích, vyhlášku. Výstup by zakončen zkouškou a certifikátem.

7. března 2016 proběhl první seminář od Člověk v tísni z programu Jeden svět na školách ve spolupráci se Studentským spolkem Agora s názvem Jak využít dokument ve výuce: Využití audiovizuálních vzdělávacích prostředků ve vzdělávání. Po absolvování lze obdržet certifikát. (Další termíny: 21.3, 4.4., 18.4, 2.) Více informací: info@spolek-agora.cz 7. března 2016 studentský spolek Drosophila se stává skutečným odborníkem přes běh a na podporu této činnosti uspořádal i zajímavou přednášku Bosoběh, bosochůze a minimalismus vedenou Tomášem Zahálkou, který je proslulý nejen svým „Kiltem po česku“, ale především bosým během.

8. března 2016 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zajistila přednášku spojenou s prezentací nové knihy Ko-text / Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák představené Kateřinou Dytrtovou a Martinem Raudenským. Publikace zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou.

11. března 2016 proběhla přehlídka mezinárodních projektů řešených na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahrnující výsledky a inspirace. Akce byla zařazena do programu pro zahraniční hosty, kteří přijedou na UK v rámci International Staff Training Week.

14. března 2016 Přednášku o využití digitálních technologií v podobě aplikace Včelka. Zaměřenou na problematiku, jak efektivně řešit čtenářskou gramotnost pro budoucí akademický i kariérní úspěch žáka. Zorganizovala Včelka (pozn.: Včelka je online aplikace, která zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie.) a studentský spolek Agora.

17. března 2016 Katedra rusistiky a lingvodidaktiky pořádála jubilejní 40.seminář, na kterém vystoupil doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. a PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Tématem semináře byla didaktika literatury cizích jazyků. 17. března 2016 proběhly ve vestibulu pedagogické fakulty tradiční Jarní trhy, kterých se účastnily mimo jiné chráněné dílny a spolky. 17. března 2016 Katedra dějin didaktiky dějepisu ve spolupráci se studentským spolkem Agora uspořádali přednášku vedenou PhDr. Antonínem Kostlánem, CSc. na téma: Prolínání osudů raně novověkých intelektuálů a kalvinismus v Čechách

18. března 2016 proběhl Den otevřených dveří doktorských studií

19. března 2016 se uskutečnil botanicko-fotografický výlet s názvem Za jarní flórou okolím Kladna s Drosophilou / Spring flora near Kladno with Drosophila club. Akci uspořádal studentský spolek Drosophila.

22. března 2016 se uskuteční Představení knihy Ondřeje Lánského – Je třeba zavrhnout liberalismus? pořádané studentským spolkem Agora. Akce proběhne ve velkém sále od 18:00. Vstup a občerstvení je na akci zdarma. 22. března 2016 proběhne přednáška Montessori základní škola – „Mohu to zajistit“ se zahraničním hostem doktorem Paulem Epsteinem. Přednášku pořádá Katedra primární pedagogiky ve spolupráci s Montesori ČR 16:15 v R112. Kapacita je omezena na  10 míst. Přihlášky: jana.kargerova@volny.cz

23. března 2016 Oslava narozenin čestného prezidenta profesora Petra Čorneje aneb Pivní vítaní jara  pořádá První pražská Pedagogická Pivní peruť.  Místem konání je Krušovická chalupa a začíná se od 19:00. Vstupné na akci 50kč.

21. března 2016 – 24. března 2016 proběhnou volby do Akademického senátu Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a II. kurii zaměstnanecké (čtyři volení zástupci) ve dnech 21. -¬ 24. 3. 2016. Místem konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v Rettigové ulici.

29. března 2016  proběhne událost se jménem České století s dr. Kourou. Jedná se o promítání doprovázené o komentářem zprostředkované PhDr. Petrem Kourou,Ph.D, který byl odborným poradcem nad celou sérií seriálu České století. Na organizaci se podílí Agora ve spolupráci s Katedrou dějin didaktiky dějepisu.  Akce se můžete zúčastnit od 18:00 v R 216.

31. března 2016 Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pořádá autorské čtení Ondřeje Hníka s besedou a hudebním doprovodem. Událost bude obohacena o kulturní vložku, přesněji houslovou hudbou Marie Dunovské (studentky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a jejích přátel. Událost proběhne od 16:30 hodin ve studovně v hlavní budově.

2. dubna 2016 od 13:30 se uskuteční akce D-DUR aneb Dva roky prázdnin (Den děti učitelů a rodičů)  pořádané Pedagogickým spolkem Emil. „Prozkoumejte nepoznané, objevte nevídané, zažijte nečekané! Ztroskotejte s námi! Zažijte dva roky prázdnin na pustém ostrově.“

4. dubna 2016 od 16:30 ve Velkém sále proběhne setkání Studentských oborových rad a spolků s vedením fakulty. Událost je otevřena všem aktivním studentům. Na programu bude především oslava 70. výročí PedF UK.

6. dubna 2016 proběhne ve třetím patře od 15:00 Vernisáž výstavy Bonobové, sirotci pralesa organizovaná spolkem Drosophila.

 

6. dubna 2016 spolek Agora pořádá  Deskování aneb Škola hrou akce se uskuteční od 14:05 v místnosti R010A a od 17:45 proběhne přesun do R208.

11. dubna 2016 Studentský spolek Drosophila pokračuje ve svém úspěšném cyklu Filmy s komentářem IV: Planeta opic Začátek od 18:00 v učebně R307, ve třetím patře, na katedře biologie. Odborný komentář k filmu povede docent Václav Vančata z Katedry biologie a enviromentálních studií. Vstupné dobrovolné, občerstvení na akci je zdarma.

12. dubna 2016 proběhne Beseda s majitelem nakladatelství Labyrint pořádaná studentským spolkem Agora od 12:35 – 14:00 v M006 (budova fakulty v Myslíkově ulici)

13. dubna 2016 Katedra českého jazyka PedF UK srdečně zve na interaktivní přednášku dr. Jamese Pelecha, podpořenou grantem Fulbrightovy nadace. Po přednášce bude následovat diskuze, jednacím jazykem bude angličtina. Akce proběhne od 14:15v aule v hlavní budově.

14. dubna 2016 slaví první narozeniny spolek Drosohila  v případě pěkného počasí se na vás bude od 16:00 těšit na terase pokud to počasí neumožní, veškeré oslavy proběhnout na Katedře biologie ve třetím patře.  Od 18:00 se můžete těšit na Afterparty Narozeninové oslavy , která se uskuteční v přilehlé Kotvě.

14. dubna 2016 pořádá spolek Emil sportovní akci s názvem TABATA s Emilem sraz na akci je v 16:00 na Olšanském náměstí.

15. dubna 2016 Konečný termín odevzdání bakalářských a diplomových prací. (Neplatí pro Učitelství 1. stupně, zde byl termín již 11. 3. 2016)

16. dubna 2016 můžete jet na výlet Libický luh a Poděbrady s Drosophilou!

18. dubna 2016 proběhne přednáška prof. Michaela Sandela s názvem What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. Přednáška se uskuteční na Právnickou fakultě v Collegia Maxima. Pořádá Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci se Studentským spolkem Agora, Pedagogickou fakultou, Právnickou fakultou, Filozofickou fakultou a Fakultou sociálních věd.

21. dubna 2016 oslaví třetí narozeniny Studentský spolek Agora. Akce proběhne na Malostranském náměstí v Jo’s Garáži od 21:00.

24. dubna 2016 se uskuteční již druhý ročník běhu se jménem: Běh pro Zoo Praha, který pořádá spolek Drosophila a Pedagogická fakulta. Výtěžek ze startovného bude věnován na projekt Zoo Praha-Pomáháme jim přežít. Délka běhu je zaměřena na dvě trasy: 10 km a 5 km. Dodatečné registrace lze provádět po domluvě přes e-mail. Startovní listina zde V návaznosti na tradiční akci „Mobily pro gorily“ bude základní startovné vráceno těm účastníkům, kteří odevzdají při registraci nepotřebný mobilní telefon s baterií.

Zdroje: