S úsměvem životem Karla IV.

Autor: Karolína Svobodová

K sedmistému výročí od narození císaře Karla IV. vydalo nakladatelství Portál populárně naučnou knihu pro děti, Po stopách Karla IV. Publikaci mohou děti využít jak doma, tak i, za pomocí učitelů, ve škole.

Autorkou knížky je Lenka Pecharová, učitelka dějepisu a matematiky na základní Veselé škole. V nakladatelství již  vyšly od téže autorky dvě publikace Počítáme s vitaminy a Od blechy po slona.

Kniha je doplněna ilustracemi Michaely Bergmannové, která je známá svými kreslenými animacemi v dětských knížkách.

Ačkoliv je kniha určena primárně dětským čtenářům, ani dospělí jistě knížkou nepohrdnou. Kniha je historicky korektní a kromě životopisu císaře Karla IV. zobrazuje éru jeho vlády, tedy, 14. století. Autorka v knize uvádí rovněž doporučenou četbu.

Publikace je rozdělena do několika částí. Můžeme názorně, a to za sestavení rodokmenu, zkoumat Karlovu rodinu, dočítáme se informace z Karlova, původně Václavova, života, o rodové pověsti Lucemburků, tedy, o Meluzíně, poznáváme všechny čtyři Karlovy manželky a jejich životní úděly.

Jedna část knihy je věnována stavebním a zakladatelským počinům Otce vlasti. Nechybí tak zmínky o Karlově univerzitě, o Karlově mostě, svatovítské katedrále. Kromě výstižných ilustrací je kniha obohacena o citáty z historických pramenů, jakým je například kronika Petra Žitavského, ale samozřejmě i Vita Caroli.

Knížka čtenáře seznamuje i s politikou Karla IV., zmiňuje řadu jeho korunovací, ať už korunovaci císařskou, nebo dílčí korunovace královské. Nelze opomenout ani zmínky o nastupující reformaci.

Díky modrým tabulkám, které vysvětlují a přibližují jednotlivé pojmy, například: kurfiřt, rektor, univerzita apod., se v knize zorientujeme velice snadno.

Knížku lze využít při hodinách literatury, odkazuje na Jana Nerudu a jeho Romanci o Karlu IV.

V knize se dovídáme o stravě Karla IV., o královské kuchyni. Kdo ví, že Karel měl oblíbeného kuchaře Budíka, jenž získal dědičně krčmu u Svatého Petra na Novém Městě pražském a nemusel platit daně a ještě k tomu mu císař udělil právo vařit a prodávat pivo? Autorka vzápětí čtenáře informuje o slovu šenk, kam si lidé chodili odpočinout, pobavit se a popít dobrý mok.

Čtenář jistě ocení i detailní, leč snadno představitelný, proces slavnostní korunovace, ale získává představu rovněž o tom, jak probíhaly rytířské turnaje,co lidé nosili za oblečení.

Nejen v průběhu četby, ale možná na jejím samém konci, si můžeme ověřit naše  nabyté znalosti o Karlovi, o jeho dvoru…

„Kdo nenávidí, není milován a ve vášni své zahyne.“ (Karel IV.: Vita Caroli) Tedy, s vášní čtěme (P)O stopách Otce vlasti.

Více o knize můžete nalézt zde: http://obchod.portal.cz/po-stopach-karla-iv-/

Soutěž o knihu Po stopách Karla IV. :

Soutěžní otázka: Jak se přezdívalo manželce Karla IV., křtěné Markéta, pro její světlou barvu vlasů?

Odkaz na formulář kam můžete zasílat své odpovědi: http://goo.gl/forms/ibkhLI7Dn8

Odpověď, uvádějte ve formě: Jméno, Příjmení, Správná odpověď

Odpovědi zasílejte do 12. 5. 2016 do 16:00, následně proběhne slosování vítěze, který bude uveden na Facebookových stránkách Peďáku ještě téhož dne ve večerních hodinách.

Knihu do soutěže věnovalo nakladatelství Portál: http://www.portal.cz/