“Vysokoškolští studenti se ve dvacátém a částečně i v devatenáctém století vždy podíleli na veřejném životě místa, kde studovali nebo odkud pocházeli. Již povahou a temperamentem mladého člověka byli předurčeni k jisté společenské angažovanosti, kterou v nich následně rozvíjelo zejména členství ve studentských spolcích. “
Radikalizace pražských studentů
Tak zní část úvodních slov z nedávno vyšlé publikace Radikalizace pražských studentů od Vydavatelství PedF UK od Jiřího Müllera . Ta se ve svých 10 kapitolách věnuje aktivnímu zapojování studentů v rámci vysokoškolského života, a především oblastem působení studentů ve spolcích ve 30. letech 20. století. (Vysoké školství v mezi válečném Československu, studentské spolky, numerus clausus, politické boje aj.) .
Titul se postupně ubírá napříč nejenom časem, ale i fakultami, kde jednotlivé studentské spolky působily, jako tomu bylo na 1. lékařské fakultě či na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nevyhýbá se tématům hmotné nouze studentů, kolejnému či “stavovským” požadavkům spolků. O tom jaké byly nejzásadnější atributy studentského vystupování vůči národu i mezi jimi samotnými před Mnichovskou dohodou, si tak můžete přečíst v této publikaci.
Jako zajímavost lze uvést, že kniha vznikla z diplomové práce Radikalizace pražských studentů ve 30. letech 20. století, kde autor v děkuje za odbornou konzultaci a pomoc PhDr. Jiřímu Hnilicovi, Ph.D. a Doc. PhDr. Aleně Míškové, PhD. z Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK, která v posudku ohodnotila tuto práci na výbornou.
Za spolupráci děkujeme Vydavatelství PedF UK. http://pages.pedf.cuni.cz/vydavatel…
EK