S klidem nejen ke třídějak-na-zaky.cdr

Autorka knihy Jak na žáky s podtitulem Zvládání náročných situací ve třídě Martina Tesařová je známá především jako akreditovaná mediátorka se zaměřením v oblasti školení k vyjednávání a řešení konfliktů či stress managmentu v Centru dohody. Na univerzitní půdě se s ní můžeme setkat na fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde působí na katedře Řízení  supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Kniha, vydaná nakladatelstvím Portál, obsahuje celou řadu užitečných rad, praktických cvičení a informací vycházející z každodenní interakce se žáky.

Autorka ve svém psaní uplatňuje užívání celé řady jednoduchých příběhů z praxe, na kterých demonstruje danou problematiku. Témata jednotlivých úseků knihy jsou vybírána nejen na základě stále aktuálního dění, jakým je například inkluze či uprchlictví, ale zaměřuje se také na běžné nesnáze ze školního prostředí. Za zmínku stojí kapitola věnována vyjednávání s rodiči, sdělování negativních zpráv třídě nebo prosté vyrušování v hodině.

Ukázka z knihy Jak na žáky

Kniha je psaná systematicky, neopomíjí teoretickou část, kde jsou jasně definované zásadní pojmy včetně legislativního hlediska. Ke zvládání náročných situací přistupuje autorka s racionálním vhledem a přiměřené empatické složky ze strany učitele. Lze říci, že kniha užitečná nejen pro začínající učitele.

Silnou stránkou, jsou jednoznačně konkrétní příklady z praxe a především ukázka vícero možností řešení uvedených situací. Pedagog  není veden k tomu, že existuje pouze jediná správná cesta, jak se s daným problémem metodicky vypořádat, ale že existuje i prostor pro jiné východisko. V publikaci nalezneme také ukázky rizikového přístupu, což vede k příjemnému vybalancování a udržení si lepšího nadhledu. Aby kapitoly nezůstaly zcela otevřené autorka nezapomíná závěrem vždy uvést, jakým způsobem byla reálně událost vyřešena, její okolnosti a důsledky.

Publikace obsahuje také přílohu, kde můžeme nalézt Individuální výchovný program či soubor adres pomáhajících institucí, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

Kniha se čte s lehkostí, ocenila jsem především moderní a praktické rady vycházející ze skutečných situací. Přiblížení jednotlivých problémů se mi zdá být přiměřeně vykreslené s dostatečným prostorem pro uvědomění si mnohých složitostí, ke kterým dochází při jednání nejenom se žáky, ale i s rodiči. Klade se zde důraz také na učitele a jeho osobní život, což není samozřejmostí a činí to knihu ještě reálnější, lidštější. Celkový dojem z knihy mám dobrý a svým kolegům bych jí mohla s klidným svědomím doporučit jako přínosnou a obohacující.

Autor: Eliška Kryčerová

 

Více o knize můžete nalézt zde.

Soutěž o knihu Jak na žáky:

Soutěžní otázka: Co je to Happy slapping?

Odkaz na formulář kam můžete zasílat své odpovědi:

Odpověď, uvádějte ve formě: Jméno, Příjmení, Správná odpověď

Odpovědi zasílejte do 18. 6. 2016 do 16:00, následně proběhne slosování vítěze, který bude uveden na Facebookových stránkách Peďáku ještě téhož dne ve večerních hodinách.

Knihu do soutěže věnovalo nakladatelství Portál: http://www.portal.cz/