Silice v akordech času

17

ČERVENEC, 2016

Exkurze
Zahraničí
Studenti

Jsou spojení, která nejsou možná či přinášejí více škody nežli užitku.  V případě svazku katedry dějin didaktiky dějepisu a katedry biologie a enviromentálních studií za účelem společné exkurze však můžeme směle říci, že se jednalo o jednoznačný úspěch. Sepětí dvou silných rodin, které dovedou velkoryse nabídnout to nejlepší ze sebe, bez vzájemného přehlušení, oslovilo všechny účastníky této historicky první společné exkurze.

Prvotní kroky k jejímu uskutečnění vedly skrze roční sondování zájmu ze strany studentů na obou katedrách. Primárně se věřilo, že spojení povede ke zvýšení atraktivnosti a tím pádem i navýšení počtu zájemců. Neboť na KBES jsou exkurze záležitostí volitelného předmětu, kdežto na KDDD se jedná o povinně volitelný předmět na bakalářském i magisterském studiu.

Za vhodnou destinaci byla zvolena Silická planina. Kolorit této oblasti svým bohatým biotopem a výhodným umístěním na pomezí Slovenska a Maďarska skýtá i historicky pestré pásmo výskytu památek od pravěku až po nejnovější dějiny.

Denní náplň v sobě snoubila návštěvy chrámů božích i chrámů matky přírody, jakými byl kupříkladu kalvinistický kostel v Silické Brezové či jeskynní komplex v Aggteleku.

„Myslím si, že mezioborové spojení není v některých případech úplně reálné, ale v zásadě mi přijde, že tady to funguje dobře. Nevím, jestli je úplně v moci studentů udělat výukový přesah pořádně, ale stále tu jsou pedagogové, kteří to dotáhnou. Celkově mi připadá podstatnější to, jak se potkáváme mezi sebou jako studenti, to je nejvíce obohacující.“ – Jan Mrázek 2. roč. Děj- Zsv

Kolektiv, který tuto první exkurzní vlaštovku tvořil, se ukázal být neuvěřitelně kompatibilní. Společnou notu našli nejenom u zpěvu za zvuku kytar, ale i při společných rozhovorech, kde vzájemně rozkrývali rozdílné pohledy a přístupy ve výuce v rámci svých oborů.

„Je to dobrý nápad, obory se k sobě hodí a doplňují se. Je vidět, že se skutečně prolínají. Dějepisáři můžou okolí poznat z jiné stránky.“ – Adam Nejedlý 2. roč. Bi- Tv

Samotné propojení dějepisu a biologie dovedli vynalézaví studenti spojit se vším, co je během pobytu obklopilo. V referátech se začaly objevovat místní prameny za pomoci orální historie. Především v oblasti četnosti výskytu jednotlivých charakteristických taxonů, jakými je například medvěd či vlk, se podařilo nad skleničkou borovičky bezpečně od místních myslivců odhalit, čas a místo, kdy byly šelmy naposledy spatřeny. Naproti tomu dějepisáři dokázali zpěvem spontánně oživit cestu za gemerskou gotikou na Štítníku a v jeskyni, kde tímto nevšedním zážitkem okouzlili místní i turisty.

Studentka vedle mě v autobuse pokyvuje hlavou se slovy, že tato kombinace je o mnoho lepší, než čistě dějepisná exkurze, kde hekticky studenti vyskakují před kostely, rychle odreferují a jedou k dalším. Spokojeně se usmívá a dodává, že tohle provedení je o poznání „zážitkovější“. Ochutnávka skořicové zmrzliny v Jósvafő, túry či koupání se v termálních lázních v Egeru, to jsou věci na, které bude vzpomínat.

Avšak nelze opomenout ani vstřícnost a přátelskost místních obyvatel. Především rodin, které u sebe účastníky exkurze ubytovaly a se kterými se po celou dobu pobytu studenti setkávali. Kromě milých slov se tak podařilo okusit i domácí guláš a nechyběla ani ochutnávka místního domácího sýru.

„Líbilo se mi propojení historie a přírody. Tahle exkurze dokázala, že obory spolu souvisí. Poněvadž člověk a příroda se spolu neustále střetávají a vždy spolu souviseli. Exkurze měla společenský milý nádech a podařilo se sjednotit jak v lidském oboru, tak vědním.“ – Anežka Hošková  1. roč. Nvz Mgr Bi-Děj

Za mikrofonem v autobuse i na živo se po celou dobu vyváženě doplňovali vedoucí zájezdu Mgr. Dušan Foltýn a docent Lubomír Hrouda.

O úsměvy na rtech se do poslední chvíle starali citliví biologové, kteří nechali kolovat na víčku od jídelní krabičky čerstvě nalezené hlemýždě a zpětně si pohrávali s myšlenkou využití stratigrafie na guánu místních vrápenců.

Exkurze doznívala za cinkotu skleniček při návštěvě tufových sklepů v Malé Trni a pění posledních táborových písní.

Nelze než doufat, že se podaří i v příštích letech podobnou exkurzi zrealizovat znovu a stane se třeba i tradiční.

Ukázka přízemního Silického léta :)

Autor článku a fotografií Eliška Kryčerová

Jsi aktivní?

Podívej se, jaké jsou možnosti studentského zapojení na fakultě. 

ZDE

Máš kde spát?

Přečti si důležité informace o životě na kolejích.

ZDE

Nejsi z Prahy?

Startovací informace pro mimopražské studenty.

ZDE