17

Říjen 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář UNCE, který je věnovaný vztahu rodiny a školy u dětí s problematickým chováním. Na semináři vystoupí PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. a Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Seminář se uskuteční ve středu 16. listopadu od 15:00 hod. v učebně M103, Myslíkova 7.

Univerzita Karlova v Praze

&

Univerzitní výzkumná centra Pedagogická fakulta Centrum výzkumu základního vzdělávání

Zveme Vás na odborný seminář

Vztah rodiny a školy u dětí s problematickým chováním

PhDr. Ida Viktorová, PhD. a Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. (KŠPP)

 

Mnoho studií uvádí, že děti s problematickým chováním na základní škole (se specifickými poruchami chování, diagnózou ADHD/ADD, děti úzkostné, maladatované ve škole) jsou zvýšeně ohroženy předčasným vypadnutím ze školního systému. Tyto děti často střídají školní prostředí, třídy (mohou se stát „školními cestovateli“). Oba tyto faktory zvyšují pravděpodobnost, že se u dítěte rozvine složitější patologie v dospělosti a stane se pro společnost zátěží (užívání návykových látek, nezaměstnanost, rozvinutí poruchy chování – kriminální chování). Vztah rodiny dítěte s problémovým chováním a školy je specifický a velmi křehký. Autorky se zabývají jeho podstatou.

Výzkumné téma rozvíjí závěry dizertační práce autorky (publikováno 2014: Pavlas Martanová, V. (2014). Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko-psychologické poradně. Adiktologie, (14)1, 00-00.; Pavlas Martanová, V. Vztah dětí s ADHD ke škole a role rodiče v tomto vztahu. PPRCH konference, Praha 2014.), kdy si povšimla, že vztah rodiny a školy je u problémových dětí zásadním tématem. V rámci specializované péče v PPP se pak vztah rodiny a školy polarizoval (výrazně zlepšil či rodina se rozhodla školu změnit). Autorka se rozhodla v dalším výzkumu zkoumat, co k dané polarizaci vede, jaké faktory jsou z pohledu rodičů a dětí zásadní pro to, aby ve škole setrvali a spolupracovali.

V první fázi výzkumu byly formou kvalitativní analýzy 21 klinických rozhovorů analyzován postoj rodičů ke škole bylo formulováno několik základních pilířů, které mohou vést k polarizaci vztahu ke škole. Budou představeny výsledky a jejich publikace pro učitelskou veřejnost, tak aby mohly být v praxi využívány a zmírňovalo se riziko vysoké fluktuace dětí mezi třídami / školami a tím i rozvoji zásadnější patologie.

Následně bude představeno pokračování výzkumu, na kterém autorka aktuálně pracuje (data od 8 rodičů dětí s „čistým“ ADHD, postoj samotných dětí s problematickým chováním, analýza výsledků workshopů dětí na téma „horový a ideální učitel“, očekávání dětí od školy, konfrontováno bude výsledky autorkou vedené diplomové práce A. Maškové: Reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež (2016)). Zmíněno bude také plánované tematické propojení s další projektem katedry, který sleduje výskyt, příčiny a okolnosti vyhoření u učitelů (GAČR: Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory). V rámci kvalitativní části tohoto projektu budou analyzovány informace od učitelů – může být získán jejich pohled na danou problematiku.

Cílem prezentace bude představení získaných výsledků, a to v úrovních: dílčí výsledky a plán jejich sumarizace a publikace, tak aby mohly být využívány odbornou veřejností.

Seminář se koná 16. listopadu 2016 v 15:00 hod. v učebně M103

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast na jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz.  Seminář je pořádán v rámci řešení projektu UNCE 204001/2012 (Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy v Praze)

via.:

Jaroslava Simonová
PedF UK Praha

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

vztah-rodiny-a-skoly-u-deti-s-problematickym-chovanim

 

Jsi aktivní?

Podívej se, jaké jsou možnosti studentského zapojení na fakultě. 

ZDE

Máš kde spát?

Přečti si důležité informace o životě na kolejích.

ZDE

Nejsi z Prahy?

Startovací informace pro mimopražské studenty.

ZDE