PedF UK na Gaudeamu

„Inspirovala mě teta přes koleno, která dělá s postiženými dětmi. Hned jsem věděla, kam chci jít.“ – Monika Laštovická, Studentka  Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce, zaměření Aplikační software a multimédia. Budoucí uchazečka o obor Speciální pedagogika.

8

LISTOPAD, 2016

Studenti
Vzdělání
Studium

Od 1. do 4. listopadu probíhal v Brně již XXIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus a Univerzita Karlova, včetně Pedagogické fakulty, nechyběla.

Veletrhy Gaudeamus jsou v České republice považovány za tradiční akci s dlouhou historií. Prezentují komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání nejenom u nás.

Zájemci o pomaturitní studium mohli vidět na 90 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 20 různých zemí světa. Jednalo se především o zástupce  z Velké Británie, Dánska, Německa, Slovenska, Francie, Polska, Nizozemí, Švýcarska, USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie, Finska, Maďarska, Singapuru, Španělska, Švédska, Norska, Itálie.

Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o studiu, především o možnostech vysokoškolského vzdělání, výměnných pobytech, studia v zahraničí, poradenských službách a dalším vzdělávání. Veletrh je primárně orientovaný na studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol (18-20 let). Dále potom na absolventy středních, vyšších odborných a vysokých škol, v neposlední řadě  se soustředí i na zájemce o celoživotní vzdělávání.

Celkový počet návštěvníků veletrhu se vyšplhal na 27 882.  Aby veletrh netěšil jen samotné zájemce o studium, proběhl již sedmý ročník o nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus. Do soutěže bylo přihlášeno 18 expozic včetně Univerzity Karlovy.   Pro letošní rok se vítězem stalo České vysoké učení technické v Praze. O broznovou příčku jsme zápasili s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která však se svou novou expozicí získala o několik bodů na víc.

Veletrhy Gaudeamu probíhají také na Slovensku, v Nitře a Bratislavě i zde se Univerzita Karlova prezentuje, avšak s nižším zastoupením jednotlivých fakult. Pro letošní rok se Pedagogická fakulta aktivně zúčastnila veletrhu v Bratislavě.

 

 

Pedagogická fakulta nechyběla

Na stánku Pedagogické fakulty jste, pro letošní rok, mohli najít dva zástupce z řad studentské komory Akademického senátu PedF UK. Jejich úkolem bylo zodpovědět zájemcům o studium, či jejich zástupcům, veškeré otázky. Každý den prošlo dveřmi výstaviště přes 5000 návštěvníků a někteří z nich zamířili přímo k našemu fakultnímu stánku. Pedagogická fakulta tentokrát vsadila na moderní ráz, a to po všech stránkách. Snažila se zaujmout promítáním video spotů z Dvorků, Pikniku a nechyběl ani běh s děkanem. Tímto počinem se stala první fakultou, která využila kreativní možnosti videoprezentace přímo na svém stánku.

Největší zájem byl tradičně o brožurky, které čerpaly ze zkušeností z minulého roku a soustředily se na nejčastější požadavky a otázky středoškolských studentů.  Graficky jednoduchý vzhled se orientoval především na přehlednost. Vyzdviženy byly tři základní pilíře Pedagogické fakulty a to: lidskost, kreativita a kvalita. Nemalý prostor byl vyhrazen pro studentský život, který  hraje rok od roku důležitější roli v životě studenta, nejenom během studia, ale i následně při ucházení se o zaměstnání.  Jasně a viditelně byla vyznačena zásadní data a kontaktní údaje, které patří k těm nejžádanější. Snad jen obory mohly být trochu jinak zpracovány a někam nám uletěla sova.

Celkově uchazeči odcházeli od stánku spokojeni. Největší zájem stejně jako minulý rok byl o Speciální pedagogiku, Psychologii, Předškolní pedagogiku a Učitelství pro první stupeň. Nechyběly však ani dotazy ke klasickým oborům ( např. dějepis, ZSV, tělesná výchova) nebo na možnost kombinace studia s Přírodovědeckou fakultou. Otázky byly především směřovány na průběh přijímacího řízení (typy testů, obsah talentových zkoušek).

Není možné přesně zjistit přesný počet uchazečů o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kteří se rozhodli na základě prezentace na Gaudeamu, jisté však je, že přímý kontakt s našimi studenty zanechává dobrý dojem a jednoznačně pozitivně stimuluje zájem o studium na PedF UK .

 

Zdroj: gaudeamus.cz

Autor:

mojelogo

Jsi aktivní?

Podívej se, jaké jsou možnosti studentského zapojení na fakultě. 

ZDE

Máš kde spát?

Přečti si důležité informace o životě na kolejích.

ZDE

Nejsi z Prahy?

Startovací informace pro mimopražské studenty.

ZDE