Jak správně oslovovat na vysoké škole

21

ZÁŘÍ, 2016

Učitelé
Studenti
Komunikace

Protože jste právě vstoupili na akademickou půdu, je potřeba ujasnit si několik základních pravidel, se kterými se budete během svého studia nejčastěji setkávat. Jedním z nich je správné oslovení.

Ať už přicházíte odkudkoliv a tvrdili vám cokoliv, zapomeňte v prvé řadě na oslovení profesor. Se skutečnými profesory se příliš často nesetkáte.

V komunikaci, ať už orální či psané, ctíme skutečně dosažené tituly.

 
 
Začneme tedy tím, na který se většina z vás těší nejvíce a je vám nejbližší, tedy s titulem bakalář ( Bc.). Na akademické půdě se titulem bakalář neoslovuje, je to pokládáno v některých případech za urážku. To, jaké úsilí musel majitel pro jeho získání učinit, je vedlejší. V psané podobě používejte oslovení “Vážený pane / Vážená paní a příjmení”. Stejně postupujte ve chvíli, kdy si nejste jisti titulem dané osoby, vyhnete se možnému faux pas či neúcty směrem k oslovenému.
Dalším titulem v pořadí je titul magisterský (Mgr.).
Tímto titulem je možné osobu oslovit, (mějte na mysli, že v univerzitním měřítku ani magistrem nikoho příliš neohromíte). Vidíme-li před jménem Mgr., píšeme tedy “Vážený pane magistře / Vážená paní magistro”.
Absolventi magisterských studijních programů s rigorózní zkouškou získávají tituly na úrovni tzv. “malých doktorátů“, poznáte je podle následujících zkratek (PhDr., PaedDr., RNDr., ThDr., JUDr. aj.), které upřesňují, v jaké oblasti doktorát získali. Naštěstí platí vždy jedno a totéž oslovení “Vážený pane doktore / Vážená paní doktorko”.
‌Nyní to bude trochu matoucí, začali jsme tituly před jmény, ale jsou i tituly za jménem a mají na oslovení mnohdy zásadní vliv. Můžete se setkat s tzv. „velkým doktorátem“ – Ph.D. či Th.D., který je určený pro absolventy studia v doktorských studijních programech a není snadné ho získat.
Ve chvíli, kdy uvidíte např. Mgr. Pavel Novák, Ph.D. Oslovujeme „Vážený pane doktore“, u žen “ Vážená paní doktorko“.

V naprosté většině případů se řídíme vždy prvním titulem, který je zpravidla nejvyšší dosažený.

Postupně se dostáváme k nejvyšším možným titulům. První z nich je titul docent, označen jako Doc. Zde jednoduše píšeme “Vážený pane docente / Vážená paní docentko”.
‌A teď ten profesor, pokud na něj narazíte, poznáte ho podle zkratky Prof. Postupujeme stejně jako u docenta, čili “Vážený pane profesore / Vážená paní profesorko”.

Eliška Kryčerová

Autorka textu

Ale počkejte to není vše! Ony jsou tu totiž ještě funkce!

 

U těch na tituly zapomeňte. Mezi ně patří například funkce proděkana, kterého oslovujeme “Vážený pane proděkane / Vážená paní proděkanko” Pokud se vám stane, že budete potřebovat napsat zprávu předsedovi Akademického senátu PedF UK, oslovujte ho “Vážený pane předsedo” obdobně postupujeme u zbytku organizační struktury fakulty, avšak u samotného děkana píšeme “Spectabilis, vážený pane děkane”.
‌Budete-li oslovovat kolegium děkana, píšeme „Vážené členky, vážení členové kolegia“, to samé v případě, že budete potřebovat oslovit některou z komisí např. Stipendijní „Vážené členky, vážení členové stipendijní komise“. Neboť píšete do společné konverzace.
Možná kroutíte hlavou, zdá se vám to složité, dlouhé a zbytečné. Mějte na paměti, že ne každý dokázal titul či funkci získat, čili jde o výraz úcty jak dané osobě tak k samotné fakultě a univerzitě. (Učitelé na tom lpí.) Dále se jedná o vaši vlastní vizitku při vystupování. Úplně jinak působí mail začínající “Dobrý den” a zpráva “Vážená paní doktorko”. Pokud budete mít pocit, že vaši vyučující na tyto oslovení sami zapomněli, či nad studenty zlomili hůl a komunikují jinou podobou, máte na výběr přizpůsobit se, nebo dále oslavovat správně a s odstupem. To už je na vás. :)

Méně časté tituly:

Ing. – Inženýr – alternativa k magisterskému titulu
Vážený pane inženýre/ Vážená paní inženýrko.

DiS. – Není porucha, ale diplomovaný specialista,  oslovujte “Vážený pane + příjmení”.


Tituly, kterými neoslovujeme CSc. – kandidát věd

Nezapomínejte ani na rozloučení, které užívejte vhodně, mezi nejčastěji užívaná patří:

‌S pozdravem
‌S přáním hezkého dne
‌S přáním příjemného a úspěšného dne
S přátelským pozdravem
Srdečně
S úctou

Jsi aktivní?

Podívej se, jaké jsou možnosti studentského zapojení na fakultě. 

ZDE

Máš kde spát?

Přečti si důležité informace o životě na kolejích.

ZDE

Nejsi z Prahy?

Startovací informace pro mimopražské studenty.

ZDE