Podmínky užívání

 • Úvod
  Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky serveru Peďák.cz. Setrváním na webu automaticky vyjadřujete souhlas se zněním těchto pravidel.
 • Etika
  Na celém webu je přísně zakázáno užívat v komentářích vulgarit či jinak nenávistných projevů V komentářích je dále zakázáno umisťování www odkazů vedoucích mimo server Peďák.cz či reklam bez předchozího souhlasu.
 • Technické požadavky
  Pro správný chod stránek je nutné používat internetové prohlížeče, které podporují zejména javascript, cookies a CSS. Textový režim není podporován. Pro správný chod také nemohou být použity utility a pluginy, které svoují činností záměrně narušují strukturu stránek jako např. adblock
 • Záruky
  Provozovatel serveru Peďák.cz nepřebírá žádnou zoodpovědnost za zneužití uživatelského účtu cizí osobou (zejm. pokud je zvoleno triviálni přihlašovací heslo) ani neposkytuje žádné náhrady za případné škody.
 • Registrace
  Na tomto serveru je možný přístup i bez registrace. Registrace je však vyžadována pro nahrávání a stahování zápisků a dalších studijních materiálů a jejich hodnocení a dále pro přidávání komentářů v celém rozsahu tohoto serveru. Uživatel svojí registrací vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, v rozsahu registračního formuláře, pro účely provozu tohoto serveru.
 • Činnost administrátorů
  Administrátoři si vyhrazují právo odstranit se serveru takové materiály, které budou nahrány v rozporu s těmito podmínkami, nebo těch, které budou obsahovat vysoký počet negativních hodnocení (např. nebudou se vztahovat k avizovanému předmětu, budou zavádějící či fakticky chybné a podobně.
 • Autorská práva
  Zápisky z přednášek a další studijní materiály, uložené na tomto serveru, jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, tedy splňují specifikaci autorských děl. Jako takové jsou chráněny autorským zákonem a občanským zákoníkem ČR.
  Veškeré materiály, které jsou zde obsažené, musí být volně k dispozici každému, kdo dodržuje pravidla našeho serveru, omezení pouze pro určitý okruh návštěvníků není možný.
  Jednotlivé zápisky a materiály jsou určeny výhradně k osobnímu použití. Jejich umisťování na jiné veřejné servery je zakázáno, pokud k tomu jejich autor nedal výslovný souhlas.
  V případě, že zápisky nebo studijní materiály vznikly překladem jiného díla, musí mít autor překladu souhlas k přeložení od autora původního díla nebo autor původního díla své dílo šíří volně k dalšímu použití.
  Skeny knih a odborných článků, mohou být umístěny pouze v rozsahu výjimky z autorského zákona pro studijní účely.
  Uživatel nebo návštěvník, který zápisky a studijní materiály na server uloží, výslovně prohlašuje, že nejsou duševním vlastnictví třetí osoby, u které je důvodný předpoklad, že si uložení na server nepřeje.
  Autoři, kteří svá autorská díla uložili na server Peďák.cz uloží, se tímto aktem nevzdávají autorských práv a ani je nepřevádějí na jinou osobu.
  Provozovatel serveru Peďák.cz nehájí ani neprosazuje zájmy žádné skupiny lidí nebo organizací. Úloha provozovatele spočívá pouze v zajišťování servisní činnosti a chodu serveru.
  Provozovatel serveru provádí pouze zběžnou kontrolu technické kvality a nemá možnost ověřovat původ nebo okolnosti vzniku nahraných studijních materiálů. Za legální původ nahraných materiálů ručí výhradně ten uživatel, který materiály na tento server nahrál.
  Pokud nesouhlasíte s podmínkami šíření zápisků a dalších studijních materiálů na serveru Peďák.cz, prosím materiály zde neukládejte.
 • Porušení pravidel
  Hrubé porušení stanovených pravidel může mít za následek, podle závažnosti, dočasné pozastavení či zrušení registrace a případné zablokování IP adresy pro veškerý přístup na server.Za hrubé porušení pravidel je považována veškerá činnost, která vychází z nepoctivého jednání a směřuje neoprávněnému využívání systému downloadu, uploadu a též jakákoliv činnost, která může mít za následek poškození zájmů Peďák.cz nebo jeho provozovatele. Dále záměrně nepravdivé vyplnění veškerých formulářů, či záměrné uvedení v omyl.