Spolupracujeme

Portál

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Více na: portal.cz

Centrum  spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy

Centrum se snaží zejména zastupovat studentské spolky a organizace (bez vlastní právní subjektivity) v komunikaci s univerzitou. Centrum poskytuje poradenství a servis v otázkách čerpání jednorázových finančních podpor na zájmové činnosti studentů na univerzitě a na fakultách. Centrum se může stát garantem a spolupořadatelem zájmových činností studentů ze studentských organizací, kteří z podstaty věci (nemají vlastní právní subjektivitu) nemohou žádat univerzitu o finanční podporu. Centrum funguje jako rozcestník univerzitních studentských akcí, které aktivně propaguje a informuje o nich. Centrum se nesnaží organizovat vlastní události, nýbrž pomáhat v této činnosti spolkům. Centrum může též poskytnout zázemí a další záležitosti. Centrum je partnerem spolků při komunikaci se všemi částmi univerzity (KaM, IPSC, CPPT, ÚVT apod.).

Více na: centrumssauk

UKáčko.cz

  • portál studentů Univerzity Karlovy
  • cílová skupina: 50 000 studentů a pedagogů UK
  • e-mail: ukacko(zavináč)ukmedia.cz
  • web: www.ukacko.cz

UKáčko.tv

  • internetová televize studentů Univerzity Karlovy
  • každý týden nová videa
  • cílová skupina: 50 000 studentů a pedagogů UK
  • e-mail: ukacko.tv(zavináč)ukmedia.cz
  • web: www.ukacko.tv

Charles University International Club

Charles University International Club (IC CUNI) = the only official international club of Charles University in Prague.
We’re a bunch of volunteers, Czech students of the Charles University, who, for many reasons, want to help the international students enjoy their time in Prague.

The International Club organizes various social and cultural events for both international and Czech students, namely parties with presentations, trips/excursions around Prague and the Czech Republic, assists the faculties during the Orientation Week, and generally helps international students to handle their stay in Prague.

 

Sametový měsíc

Sametový měsíc je studentská iniciativa, která si klade za cíl upozorňovat v dnešní nejisté době na nesamozřejmost lidské svobody a demokracie. Svou aktivitou chtějí důstojně odkázat na události sedmnáctých listopadů v naší zemi i ve světě.
Součástí projektu jsou webové stránky www.sametovymesic.cz