Život na fakultě

12

DUBEN, 2016

Fakulta
Studenti
Aktivita

Fakulta je také prostorem pro ty, kteří jí mají rádi a chtějí se podílet více na životě na ní. Je to také skvělá příležitost, jak získat zkušenosti a naučit se něco nového.

Studentská komora akademického senátu

Studentská komora akademického senátu (SKAS) zastupuje studenty a hájí jejich zájmy v akademické samosprávném orgánu fakulty.

Naši studenti mají v senátu paritní zastoupení, což znamená, že je stejný počet studentů jako akademických pracovníků (12/12), což je poměrně vzácné a váha hlasů studentů je tak velká. Jejím úkolem je také prezentovat senátu a děkanovi pohledy studentů na chod fakulty. Zvolený senátor dochází na zasedání Akademického senátu (dále AS), který zasedá každých 14 dní a jeho mandát trvá po dobu dvou let.

Na SKAS se můžete kdykoli obrátit, pokud se dostanete do problémů, se kterými vám pověřené pracoviště nebude moci nebo chtít pomoci, nebo pokud nebudete vědět, na koho se obrátit. (Nejprve se však podívejte, zda na vaší katedře nefunguje Studentská oborová rada, na kterou se obraťte v prvém kroku.)

Bližší informace o činnosti a současném složení SKAS najdete na nástěnkách, které jsou v hlavní budově v Rettigově ulici v přízemí vedle vrátnice a v prvním patře, a nebo na webové stránce  Pokud máte zájem je přímo kontaktovat, stačí použít mail skas@pedf.cuni.cz nebo přes web.

Jak se stát senátorem?

Kandidovat na post senátora může kterýkoliv student naší fakulty. Pokud by se stalo, že by neuspěl a i přesto ho dění na fakultě zajímalo a chtěl se zapojit, může se účastnit jednotlivých zasedání AS i jeho komisí všechny jsou veřejná a studenti jsou vítaní. Případně může zažádat přes předsedu AS o členství v některé z komisí, kde získá v jejím rámci hlasovací právo, avšak jako nesenátor se nemůže stát předsedou komise.

Více informací:

Mimo zástupce ve fakultním senátu máte ještě dva své zástupce v senátu celé univerzity, ti mají na starosti kontrolu celouniverzitních záležitostí a jsou voleni na tři roky.

V náš fakultní senát má také jednotlivé pracovní skupiny, v současné době fungují tyto: Legislativní, Ekonomická, Stipendijní, Studijní a Technicko-Administrativní. Jednotlivé komise svolává předseda komise dle potřeb.style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9932949175858275"
data-ad-slot="1957988947"
data-ad-format="auto">


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9932949175858275"
data-ad-slot="1957988947"
data-ad-format="auto">

Univerzitní senátoři

Kromě voleb do fakultního senátu probíhají i volby do senátu univerzitního. Mezi členy akademické půdy se užívá často výrazu „velký“ (univerzitní) a „malý“ (fakultní) senát.

Z každé fakulty jsou voleni vždy dva senátoři za akademické pracovníky a dva studenti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Další kandidující získali-li více než 10% hlasů se stávají náhradníky. Náhradníci nastoupí na pozici senátorů v případě, že se stávající senátoři vzdají svého mandátu.

Z každé fakulty jsou voleni vždy dva senátoři za akademické pracovníky a dva studenti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Další kandidující získali-li více než 10% hlasů se stávají náhradníky. Náhradníci nastoupí na pozici senátorů v případě, že se stávající senátoři vzdají svého mandátu.

Student nemusí být senátorem ve fakultním senátu, aby mohl kandidovat na univerzitního senátora.  Více informací o průběhu voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze (dále AS UK) naleznete zde.

Povinnosti senátora

Zvolený senátor převezme osvědčení, které ho zpravomocní k možnosti hlasovat na zasedání pléna. Jednotlivá zasedání jsou vyhlášena předsednictvem AS UK.  Dále má možnost vybrat si členství v jednotlivých fungujících pracovních skupinách, které ho svým zaměřením zaujaly a kam následně dochází. V současné době fungují z pracovních skupin: Sociální, Studijní, LegislativníEkonomická, Petiční a Ediční komise. Na těchto setkání se řeší veškerá problematika spadající na univerzitní půdu napříč celým spektrem nejrůznějších témat.

Co pro mě může univerzitní senátor udělat

Univerzitní senátor v ideálním případě spolupracuje s fakultními senátory. Na senátora se může obrátit kterýkoliv student a dotázat se ho na univerzitní problematiku. Svému senátoru může předat i vlastní návrh na podnět k projednání či návrh usnesení pro pracovní komise AS UK. Po projednání i s fakultním senátem i návrh do AS UK.

Nechci být senátor, ale univerzitní problematika mě zajímá

Pokud tě problematika univerzity zajímá více, tak pro tebe máme dobrou zprávu. Veškerá zasedání komisí i pléna AS UK jsou veřejnosti otevřená a jsi vždy vítán. Můžeš tak sledovat naše univerzitní senátory v akci a kontrolovat, jestli hájí zájmy fakulty i tvé.

Pokud se chceš zapojit o trochu více, můžeš se stát extramurálním členem některé z komisí a získat tak i hlasovací právo. Postup je velice jednoduchý, sepiš motivační dopis/ mail a zašli ho předsedovi tebou vybrané pracovní komise AS UK. Ten ho následně předá předsednictvu, které o tvém členství rozhodne. Následně budeš zařazen do konference začnou ti chodit projednáváné materiály a pozvánky na zasedání.

PedF patří do třetího volebního sboru z toho vyplývá následující harmonogram:

období senátorům začalo

1. 2. 2015

období senátorům skončí

31. 1. 2018

termín konání dalších voleb

listopad 2017

začátek příštího období

1. 2. 2018

„Non schoale sed vitae discimus. – Neučíme se pro školu, ale pro život.“
– Seneca

 

SOR

Studentské oborové rady

jsou dobrovolná oficiální uskupení studentů, kteří vytvářejí můstek mezi studenty jednotlivými katedrami. Jejich existence si klade za cíl hájit zájmy studentů v rámci svého oboru.Tedy především jednat s katedrou o podnětech a připomínkách ze strany studentů pro zkvalitnění organizace studia. Dále pak pomoci svým studentům, ať už je v rámci studia bude cokoliv trápit. Studentské oborové rady pořádají seznamovací kurzy, připravují nebo se účastní i kulturních akcí, které na fakultě probíhají. Jejich aktivitu podtrhuje pravidelné setkávání se studijními proděkankami.

Pomvěd

Pomocná vědecká síla

Pomocná vědecká síla nebo-li pomvěd není nadávka, ale funkce, kterou vykonávají vybraní studenti na jednotlivých katedrách.

Není povinností katedry pomvěda mít a záleží jen na ní využije-li ho či dokonce potřebuje-li více než jednoho.

Takový pomvěd je k ruce vždy, když katedra potřebuje pomoci s drobnými úkony. Odměnou mu je krom dobrého pocitu i přiměřené stipendium.

Pokud by ses chtěl pomvědem stát, kontaktuj vedoucího katedry.

Eliška Kryčerová

Autor textu

Spolky

Již nějaký ten rok vděčíme naši fakultě za to, že vytvořila přátelské podmínky, aby zde mohly vzniknout studentské spolky, které se svou aktivitou starají o oživení života na fakultě pořádáním vzdělávacích, kulturních, sportovních či uměleckých akcí.

Nejstarším spolkem na fakultě je První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která funguje již od roku 1994. Přináleží ke katedře Dějin didaktiky dějepisu a její náplň najdete v každém půllitru. Kromě tradičních akcí vydává i svůj nepravidelně pravidelný časopis Byltén.

V pořadí druhým spolkem je Studentský spolek Agora, který byl založen v roce 2013 studenty dějepisu a základů společenských věd. Jeho náplní je celá řada nejrůznějších akcí, mezi tradiční patří filmový klub či autorská čtení.  I on vydává časopis, který nese název Post Septem.

Studenti oborů preprimární a primární  pedagogiky budou jistě potěšeni, neboť z jejich řad vzešel Pedagogický spolek Emil.  Jeho největší akcí je Den dětí, učitelů a rodičů (D-DUR), který se postupně rozšiřuje i na další fakulty po celé české republice v rámci pedagogických dnů.

Nejzelenějším spolkem je Drosophila. Tento spolek vznikl na katedře biologie a v letošním roce oslavil svůj první rok života. Největší jeho akcí je Běh pro Zoo Praha, který je spojený se sbírkou Mobily pro gorily. Jeho činnost je spojená s přírodou, zdravým životním stylem a fotografickým uměním.

Nejmladším útvarem jsme potom my: Peďák, neformální uskupení studentů a přátel PedF UK, který vznikl, aby fungoval napříč všemi studijními formami a obory. Vytvořen byl při katedře Pedagogiky, katedře francouzského jazyka a literatury a katedře Informačních technologií a technické výchovy. Jeho hlavní cílem je zpravodajství o dění na PedF, rozšiřování obzorů v oblasti výchovy a vzdělávání včetně seberealizace v oblasti medií, informačních technologií a uskutečňování volnočasových aktivit, na kterých se studenti chtějí podílet a vedou k pozitivnímu pohledu na fakultu.

Jsi aktivní?

Podívej se, jaké jsou možnosti studentského zapojení na fakultě. 

ZDE

Máš kde spát?

Přečti si důležité informace o životě na kolejích.

ZDE

Nejsi z Prahy?

Startovací informace pro mimopražské studenty.

ZDE