Život na univerzitě

17

SRPEN, 2016

Univerzita
Studenti
Život

Vysokoškolský život není vázaný jen na naši fakultu, ale nabízí i možnost okusit život na Univerzitě jako takové.

IPSC 

Jednou z poměrně užitečných věcí, kterou by bylo dobré začít, je Informační a poradenské centrum (nejen proto, že prodávají propagační předměty Karlovky, se kterými se můžeš hrdě pyšnit).

V tomto centru pomáhají všem studentům, zájemcům o studium, absolventům i zaměstnancům a návštěvníkům Univerzity, a to ve všech oblastech spojených se studiem, ubytováním, stravováním, výjezdy do zahraničí, profesními otázkami či jakýmikoliv podobnými tématy spjatými se studiem i kariérou. A to vše ve spolupráci s odborníky v jednotlivých oborech.

Jinými slovy si zde kromě ISIC karty můžeš opatřit i osobního kouče k zajištění tvých osobních a studijních cílů. Zúčastnit se nejrůznějších seminářů (o studiu v zahraničí, podpora rozvoje kariéry, efektivní studium etc.). Nebo v případě potíží je zde i bezplatné poradenství, sociálně-právní poradna či poradna psychologická. A vůbec pokud jsi se minul fakultou, tak právě tady ti pomohou se najít. :)

IPSC pravidelně pořádá i celou řadu akcí, včetně orientačního týdne pro studenty prvních ročníků a uveřejňuje nabídky zaměstnání, brigád a stáží. Nezapomeň se proto čas od času podívat na jejich stránky.

„Opravdové poznání je školou skromnosti.“
– Stanislav Komenda

Studentská aktivita na Univerzitě

Univerzita je stejně jako naše fakulta prošpikovaná studentskou aktivitou, která se nejčastěji projevuje skrze studentské spolky. Většina z nich, pokud nepůsobí přímo „nadfakultně“, má své akce otevřené všem a rádi tě uvidí.  Pro zajímavost, jsme vybrali několik studentský oblíbených činností, do kterých se můžeš dle libosti zapojit.

Pro nadšence zahraničního studia a jazyků je bezesporu nejlepší možnou volbou podívat se důkladněji na působení IC CUNI, který  úspěšně spojuje studenty z celého věta a pomáhá jim s pobytem a studiem v zahraničí. Pořádá také různé akce a setkání, při kterých je možnost navázat nové kontakty a procvičit si cizí jazyk.

Pro každého, kdo zvládne více, než jen ve stínu pod fíky poslouchat slavíky, je tu Sbor a orchestr Univerzity Karlovy v Praze. Nejen, že krásně zní, ale také tě rádi přijmou do svých řad. Pod profesionálním vedením, máš jedinečnou možnost reprezentovat svou Alma Mater při nejrůznějších slavnostních příležitostech doma i v zahraničí.

Pokud by ti nestačily přírodovědné informace od pedagogického Studentského spolku Drosophila, můžeš využít i celé řady možností nabízených Přírodovědeckou fakultou a především jejich projektu Přírodovědci.cz, sloužícího k popularizaci biologie, chemie, geografie a geologie.

Stejně je tomu i u historických nadšenců, kteří mohou zavítat a rozšířit své znalosti na Filozofické fakultě u Spolku studentů historie FF UK. Ten pořádá celou řadu zajímavých akcí, přednášek a seminářů spjatých s dějinami.

Jestli jsi spíše z těsta zvědavého, kreativního a podnikavého jistě tě zaujme působení UK media, který se zabývá přes deset let publicistickou činností týkající se Karlovky a to ve všech směrech. Pokud sám netoužíš po novinařině, zkus se na jejich činnost podívat alespoň jako konzument.

Nad UK media stojí oficiální  iForum , který sice nespravují studenti, ale obsahuje oficiální zpravodajství Univerzity Karlovy a umožní ti maximální přehled o tom, co se na Univerzitě děje a dít bude. (Sleduj sekci „Stane se“.)

O velikosti naší univerzity svědčí i spolek Charlie, queer spolek Univerzity Karlovy, který cílí na setkávání, zábavu a řešení společných problémů. Zaměřuje se především na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince.

Sport

Mimo možnosti, zapsání si celé řady sportovních volitelných předmětů, získáš nejlepší informace o sportovních akcích a příležitostech od Asociace Studentů FTVS v jejich Facebookové skupině.

Pro akční zapojení do sportovního dění lze využít i Karty MultiSport UK, která v sobě ukrývá přes 250 sportovních a relaxačních zařízení v Praze. Ty můžeš navštěvovat neomezeně, a také je libovolně střídat. Je jen na tobě, na co budeš mít chuť. :) Podrobné informace o MultiSportce UK nalezneš zde.

Kultura

Jestli slova jako film, divadlo či koncert v tobě budí příjemné pocity. Můžeme směle doporučit Novinkový systém Studentské rady Filozofické fakulty (SML systém). Zde si vybereš, o jakých událostech a klubech si přeješ dostávat informace ( hudba, film, divadlo aj.) A po následné registraci a zaplacení malého ročního poplatku, můžeš využívat řady slev.  V rámci SML systému, můžeš provádět i přímo rezervace na tebou vybrané akce.

Filmový seminář UK (bojar.ruk.cuni.cz/fs/projekce) uvádí každé úterý v Modré posluchárně v Celetné 20 promítání filmů, které právě běží v kinech. Pro návštěvy je nutná registrace, ta je platná jeden semestr. Na filmy lze chodit i v rámci volitelného předmětu, za který na konci získáš 2 kredity! Víc než popcorn k tomu si snad už ani nelze přát.

Z hudebních festivalů určitě stojí za zmínku Strahov open air , který stejně jako studentský Jarmark tradičně probíhá na podzim. Přijď se také podívat na Advent na UK či na jarní, nekomerční Studentský Majáles. Vstupy na tyto akce jsou zdarma.

Koncerty a studentský program, včetně příjemného prostředí pití kávy, piva i vína, nalezneš během semestru ve Studentském klubu Celetná (K4). 

Eliška Kryčerová

Autor textu

Užitečné

Během svého studia nezapomeň sledovat Knihkupectví Karolinum, které pro tvé studium nabízí celou řadu užitečných publikací a čas od času zde na ně  najdeš i příjemnou slevu.

Online adiktologická poradna

Jestli velmi dobře víš, co je to prokrastinace, ale už netušíš, jak proti ní bojovat, tak inspiraci i pomoc můžeš najít v on-line adiktologické poradně provozované Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Webový portál Programu antistresové intervence pro studenty VŠ

Program antistresové intervence na webových stránkách 3. LF UK je využíván v poradenské praxi jako nástroj diagnostiky a intervence u studentů se studijními problémy a problémy se zvládáním stresu. Program mimo jiné nabízí i nástroje pro sebehodnocení, doporučení pro zvládání zátěže svépomocí i odkazy na specializované služby.

Univerzita toho nabízí mnohem více, neboj se proto pustit do tohoto světa a rozhlédnout se po něm.

Studium je potřeba si užít!

Jsi aktivní?

Podívej se, jaké jsou možnosti studentského zapojení na fakultě. 

ZDE

Máš kde spát?

Přečti si důležité informace o životě na kolejích.

ZDE

Nejsi z Prahy?

Startovací informace pro mimopražské studenty.

ZDE